Onderzoek, Training & Advies
voor ondernemers en professionals

werkzaam in de kinderopvang,
zorginstellingen
en gerelateerde organisaties

Onderzoek, Training & Advies voor ondernemers en professionals

werkzaam in de kinderopvang,
zorginstellingen
en gerelateerde organisaties

De Zeker-zien Applicatie:
inzicht in de situatie van een kind

De Zeker-zien app is een beveiligde webapplicatie waarmee uw onderneming of de Professional eenvoudig inzicht krijgt in de situatie van een kind. De waarneming van de Professional wordt geregistreerd en gewaardeerd. De waardering is zichtbaar in een grafiek, waarmee de ontwikkeling van het kind fysiek in beeld gebracht wordt. De grafiek slaat een brug van de leidsters naar de ouders. Bij achterstanden of het tegenovergestelde, een heel snelle ontwikkeling, biedt Zeker-Zien uitgebreide oefenmogelijkheden die zowel thuis bij de ouders als bij de opvang gedaan kunnen worden. De oefenprogramma’s zijn op aanvraag leverbaar.

Voordelen voor uw organisatie

Eenduidige registratie

De ontwikkeling van kinderen wordt op eenzelfde manier door alle professionals geregistreerd in de app Zeker-Zien.

Waardering in grafiek

De waardering is zichtbaar in een grafiek, waarmee de ontwikkeling van het kind fysiek in beeld gebracht wordt. De grafiek slaat een brug van de professionals naar de ouders.

Training en scholing

Stichting Zeker-Zien biedt training en scholing aan zodat uw medewerkers goed voorbereid starten en begrijpen hoe de nieuwe waarneming en registratie werkt.

Vroege signalering

Vroeg signalering van ontwikkelingsproblematiek door een toetsbaar instrument te bieden.

Vertrouwen

Inzicht geeft de professional vertrouwen in eigen vaardigheden en leert omgaan met de onzekerheden die inherent zijn aan de zorg voor kinderen.

Toetsbare zekerheden

Gebaseerd op toetsbare zekerheden kan de professional met deze Zeker-Zien app een brug tussen ouders, instellingen en kinderen slaan.

Makkelijk toepasbaar

Simpele en concrete toepasbaarheid waardoor professionals worden getraind in de bereidheid bij signalen te handelen en indien vermoeden van kindermishandeling te melden.

Ondersteuning

Ondersteunen van professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang, zorginstellingen en overige gerelateerde organisaties bij hun plicht het welbevinden van het opgroeiende kind te volgen en te rapporteren.

Doel Stichting Zeker-Zien

De stichting Zeker-zien heeft zich als doel gesteld professionals werkzaam in de kinderopvang, zorginstellingen en overige gerelateerde organisaties te ondersteunen bij hun plicht het welbevinden van het opgroeiende kind te volgen en te rapporteren. Stichting Zeker-zien ondersteund in vroeg signalering van ontwikkelingsproblematiek door een toetsbaar instrument te bieden dat inzicht geeft in het ontwikkelingsniveau van het individuele kind. Inzicht geeft de professional vertrouwen in eigen vaardigheden en leert omgaan met de onzekerheden die inherent zijn aan de zorg voor kinderen. Gebaseerd op toetsbare zekerheden slaat de professional een brug tussen ouders, instellingen en kinderen.

Stichting Zeker-zien heeft als doel het maatschappelijk belang te dienen” door de samenhang tussen negatieve jeugdervaringen met gezondheid en sociale problemen als volwassene”, positief te beïnvloeden. Zeker-zien heeft een coachend effect door de simpele en concrete toepasbaarheid; waardoor professionals worden getraind in de bereidheid bij signalen te handelen en indien vermoeden van kindermishandeling te melden.

Zeker-Zien is een gestructureerd programma (app) dat dient als hulpmiddel ter concretisering en vastlegging van wat pedagogisch werkers zien tijdens het volgen en vaststellen van het ontwikkelingsniveau bij jonge (0-4 jaar) kinderen in de kinderopvang, zorginstellingen en overige gerelateerde organisaties.

Over Stichting Zeker-Zien

Oprichtster Leida van Tuijl-Gotje: “Ik heb Zeker-zien ontwikkeld vanuit praktische ervaring en persoonlijke ervaring. Ik trof in een boek van Donna Ford genaamd “het Stiefkind”, een tekst aan die ik u niet wil onthouden”. Zie kader.

Dit zijn de woorden van een mishandeld kind die nooit gehoord of gezien is door haar begeleiders. Haar woorden bevestigen wat ik gedurende mijn carrière bij politie en als coach en adviseur in de kinderopvang heb gehoord en gezien. Deze praktische en persoonlijke ervaring is de grondslag van het ontwikkelen van Zeker-zien.

Welzijn kinderen

Begeleiders van kinderen hebben de mogelijkheid een draagvlak te vormen voor het bijtijds en adequaat melden van kindermishandeling. Mogelijkheden die niet of nauwelijks benut worden. Internationale onderzoeken wijzen dit uit. (Bron: Professor Dr. H. Baartman, tijdschrift Kindermishandeling). Hij vond in diverse internationale onderzoeken dat de schroom om kindermishandeling te signaleren onder begeleiders hoog is. Maar als het vertrouwen in de eigen vaardigheid toeneemt, verminderd deze schroom. Training en Coaching is daarbij het antwoord.

Zeker-zien en Training

Zeker-zien dient als ondersteuning bij het dagelijks werk, neemt de begeleider als het ware aan de hand en automatiseert wezenlijk de kennis van de professional met betrekking tot het horen, zien en begrijpen van kinderen.

” Wat mij is overkomen was een taboe. Het gebeurde achter gesloten deuren van een particuliere woning, maar het complot ging veel verder. Ik kan nog altijd niet geloven dat zoveel mensen, zo veel autoriteiten nooit iets hebben gedaan, nooit iets hebben gezien, nooit iets hebben gehoord. Het was in mijn leven een komen en gaan van volwassenen, maar er is er niet een die ooit iets aan mijn wanhopige situatie heeft gedaan. Terwijl er zoveel waren die iets hadden kunnen doen – de sociaal werkers, onderwijzers, buren – en die de loop van mijn leven hadden kunnen veranderen.
Ook zij hadden een keuze…
En ze kozen ervoor om niets te doen”

Help uw organisatie met deze app

Beveiligde omgeving

 

Zeker-Zien is een gestructureerd programma (app) dat dient als hulpmiddel ter concretisering en vastlegging van wat professionals zien tijdens het volgen en vaststellen van het ontwikkelingsniveau bij jonge (0-4 jaar) kinderen in de kinderopvang, zorginstellingen en overige gerelateerde organisaties.

 

  • Registratie per kind per niveau
  • Duidelijke analyse in grafiek
  • Signaliseringsfunctionaliteit
  • Inzicht in het ontwikkelingsniveau van het individuele kind
  • Training en begeleiding voor uw medewerkers
  • Professionele gesprekken bij ouders / verzorgers
  • Stapsgewijze invoering in uw organisatie

De nieuwe app helpt bij de richtlijnen van ‘Het Nieuwe Toezicht’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: heldere doelen, duidelijke eisen & betere kwaliteit